Загриженост към обществото

В началото на 2000 година се появява и отговорността на бизнеса за общите социални ползи. Eдна компания трябва да познава своите публики и да се грижи за тях в дългосрочен план.

Здравеопазване

Една от най- важните задачи за нас като компания, която предлага продукти за новородени и малки деца, е те, както и родителите им да са здрави и да получават адекватно медицинско обслужване.

Околна среда

Да пазим мястото, на което живеем е задължение на всеки от нас, както и на всеки бизнес, домакинство и правителство. Работим с екологично отговорни предприятия.