За нас

Вярна на ценностите си още от своето създаване като семейна компания през 1996 г., Chipolino поставя в основата на своята дейност хората – тези, за които създава своите продукти и тези, които изградиха и продължават да градят марката, превърнала се в неизменна част от посрещането и отглеждането на новия живот при вече няколко поколения в множество държави по света.

Прилагайки принципите на устойчивостта в работата си, Chipolino се наложи като социално отговорна компания с непрестанни инициативи, както вътрешни, така и насочени към обществото и най-вече към децата, нашето бъдеще!

Следвайки заложените цели в своите политики, ние растем и градим устойчиво бъдеще като партньор, доставчик и работодател, което показва и получаването на Сертификация ISO 14001:2015 - Система за управление на околната среда, в края на 2023 г. Гарантираме липсата на замърсяване и вредно въздействие върху околната среда и климата при производството на нашите продукти, което е и съобразно ESG стандартите и регулациите.

Едновременно с това Chipolino не спира да развива своята гама от продукти, които са образец на мултифункционалност, отличителна идентичност в дизайна, подпечатващ излъчването на марката.