Международен ден на детето 2017 г.

Днес е международният ден на детето - дата, посветена на повишаване на осведомеността за правата и благосъстоянието на децата. Стотици събития се провеждат по цял свят, за да отпразнуват този празник и да накарат хората да говорят за проблемите, засягащи децата в момента, и как да ги решат. 

Какво е международният ден на детето?

Международният ден на детето датира от 1925 г., когато световната общност се събира в Женева, Швейцария, за да говори за благополучието на децата. Съветският съюз предлага да се избере дата, на която да се привлича внимание към детските въпроси, и също така настояват да започне публикуването на модерни детски книги с илюстрации. Датата, която най-накрая е определена, е 1 юни, когато голяма част от света бележи празника, но някои страни - включително Великобритания, имат свои собствени празници на други дати. 

Как хората отбелязват празника?

Различните държави честват празника по различен начин. Организират се събития, на които се коментират въпроси, засягащи благосъстоянието и правата на децата. Също така на много места се правят тържества за самите деца. В България се провеждат най-различни забави с многобройни подаръци за малки и големи деца.

Международният ден на детето има флаг. На зелен фон, символизиращ растеж, хармония, свежест и плодородие, около знака на Земята са разположени стилизирани фигури - червена, жълта, синя, бяла и черна. Това са човешки фигури, символизиращи разнообразието и толерантността. Знакът на Земята, разположен в центъра на флага - това е символ на нашия общ дом.